– Βερολίνο 2010

21 07 2010

Οι συζητήσεις μπροστά στα πρωτότυπα είναι ακόμα ωραιότερες απ’ ότι στην τάξη!

Δείτε φωτογραφίες από την εκδρομή στο Βερολίνο.

Η πρώτη εξαιρετική σειρά είναι της Ελένης Ξανθοπούλου (πατήστε εδώ)

Advertisement

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
%d bloggers like this: