Η φύση στην νέα Ελληνική τέχνη

Η απεικόνιση της Φύσης στην Ελληνική τέχνη στα τέλη του 19ου και το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, καθώς και οι αλλαγές στην νοοτροπία και την αισθητική στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα.

(στην Εθνική Πινακοθήκη, με τον Σύλλογο Φίλων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, τον Μάρτιο 2010).

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
%d bloggers like this: