– Μικρό οδοιπορικό στο νέο Μουσείο Ακροπόλεως

17 12 2009

Βλέποντας κανείς το νέο μουσείο από ψηλά, βλέπει ότι αποτελείται από το πάνω και το κάτω μέρος. Το κάτω μέρος ακολουθεί την κλίση του κτιρίου Βάιλερ, ενώ το πάνω έχει περιστραφεί κατά 23 μοίρες έτσι ώστε να ακολουθεί την κλίση του ίδιου του Παρθενώνα. Ακολουθήθηκε και η μορφή του Παρθενώνα. Ο Παρθενώνας είναι ένας ναός περίπτερος και έχει φυσικά ένα σηκό. Το ίδιο έγινε και στο πάνω μέρος του νέου μουσείου. Δόθηκε και ο ίδιος προσανατολισμός, πράγμα πολύ σημαντικό, διότι το φως πέφτει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έπεφτε στον Παρθενώνα, ακριβώς με την ίδια γωνία πρόσπτωσης. Επομένως, το αέτωμα π.χ. το βλέπει ο επισκέπτης όπως ακριβώς φωτισμένο το έβλεπε και ο επισκέπτης του Παρθενώνα. Read the rest of this entry »

Advertisement
– Αρχιτεκτονική και ιδεολογία

7 05 2008

Αρχιτεκτονική των Ίνκα, 15ος αιώνας μ.Χ.

Όλα τα στοιχεία αρχιτεκτονικής — στους περισσότερους πολιτισμούς — είναι συνήθως κωδικοποιημένες ιδεολογίες. Ο Παρθενώνας είναι έτσι διότι θέλει να μεταδώσει αυτές τις συγκεκριμένες έννοιες: το κενό και το πλήρες, το πλάτος και το ύψος. Θέλει να μεταδώσει αυτή την αίσθηση της συμμετοχής. Ένα οικοδόμημα φτιαγμένο από ισομερώς και ισοϋψώς κατανεμημένα κομμάτια που αποτελούνται από πολλούς δακτυλίους, όπου όλα έχουν γίνει ένα. Έχω, λοιπόν, ένα οικοδόμημα το οποίο μου δίνει μια εξαιρετικά αρμονική τελική αίσθηση, η οποία αίσθηση προκύπτει από τον τρόπο που τα ίσα μέρη έχουν συνεισφέρει στο σύνολο — διότι οι κίονες είναι ίδιοι παρά τις επί μέρους διαφοροποιήσεις και τις ελαφρότατες αποκλίσεις των μεγεθών τους. Όταν οι Λουδοβίκοι χτίζουν τα ανάκτορα τους στις Βερσαλλίες αυτό γίνεται με ένα ηλιοκεντρικό σύστημα, με την έννοια ότι η βούληση και η επιταγή πηγάζουν από ένα κεντρικό σημείο και διαχέονται προς κάθε κατεύθυνση. Το Μπαρόκ το βλέπει διαφορετικά. Κάθε αρχιτεκτονική μορφή, εν τέλει, συμπυκνώνει και ενσωματώνει ιδεολογικές αναφορές.