– Modernism Revisited

23 01 2018
Οι καλλιτεχνικές πρωτοπορίες του 20ου αιώνα. Νέος κύκλος διαλέξεων στην Γκαλερί Μαρνέρη

8 Φεβρουαρίου έως 17 Μαΐου 2018

Κύκλος 12 συναντήσεων   /  Kάθε Πέμπτη, 19:00-21:00

Ο νέος κύκλος διαλέξεων Ιστορίας της Τέχνης στην Γκαλερί Μαρνέρη αποτελεί συνέχεια του πρώτου κύκλου για την Μοντέρνα Τέχνη, που είχε πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία το φθινόπωρο του 2016. Εκείνος ο κύκλος είχε τίτλο «Από τον Κουρμπέ στον Κλιμτ» και επικεντρώθηκε στις καλλιτεχνικές αναζητήσεις από τα μέσα του 19ου μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.

Ο νέος κύκλος με τίτλο «Modernism Revisited» επικεντρώνεται στην περίοδο 1905-1945 και παρακολουθεί τη συναρπαστική περιπέτεια των καλλιτεχνικών πρωτοποριών στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν νέες οπτικές γλώσσες που να μορφοποιούν το κοινό αίσθημα, να υλοποιούν την ευφορία και τον ενθουσιασμό που χαρακτηρίζουν τα συλλογικά οράματα και τις κοινωνικές προσδοκίες, αλλά και να απεικονίζουν τα αισθήματα δυσφορίας ή διάψευσης που χαρακτηρίζουν τις κοινωνικές και αισθητικές εξελίξεις αυτής της περιόδου.

Ο κύκλος αυτός παρατηρεί με διεισδυτική ματιά αυτή την περιπέτεια και τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους βρίσκει την έκφραση και διατύπωση της στα μεγάλα κινήματα της εποχής, τον Εξπρεσιονισμό, τον Κυβισμό, τον Φουτουρισμό. Τον Ντανταϊσμό, και τον Σουρεαλισμό, καθώς και τις τάσεις που διαμορφώνονται στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή τέχνη του πρώτου μισού του 20ου αιώνα.

Οι παρουσιάσεις έχουν τη μορφή διαλέξεων που διαρκούν δυο εκπαιδευτικές ώρες και καλύπτουν τις σημαντικότερες ενότητες της ιστορίας της τέχνης και του πολιτισμού. Επικεντρώνονται στις εικαστικές τέχνες με έμφαση στη ζωγραφική, αλλά και σύντομες αναφορές στην αρχιτεκτονική, την γλυπτική και το design. Για την ουσιαστικότερη κατανόηση του αντικειμένου γίνεται συχνά χρήση εξωεικαστικών αναφορών από τη μουσική, την λογοτεχνία, , τη φιλοσοφία, τη φύση και την επιστήμη που συνδυάζονται (συγχρονικά ή διαχρονικά) με τις εικαστικές μορφές με γνώμονα τη μορφή, το περιεχόμενο ή το ύφος. Η παρουσίαση στηρίζεται στο λόγο και στην εικόνα με προβολή ιδιαίτερα πλούσιου εικονογραφικού υλικού σε διαφάνειες.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων (κοινωνικο-ιστορική, φορμαλιστική, ψυχαναλυτική, σημειολογική κ. α.) με διαφορετική έμφαση και βαρύτητα σε κάθε ενότητα. Η συνδυασμός αυτών των μεθόδων στοχεύει αφενός στη εξοικείωση με τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία των έργων και αφετέρου στην βαθύτερη και ουσιαστικότερη μελέτη και κατανόηση του ίδιου του αντικειμένου.

Ο γενικότερος στόχος του σεμιναρίου ιστορίας της τέχνης δεν είναι απλώς πληροφοριακός, γνωστικός ή αισθητικός. Τα μαθήματα ουσιαστικά στοχεύουν στην συγκρότηση ενός εννοιολογικού σύμπαντος στο οποίο έννοιες που αφορούν στην τέχνη και τον πολιτισμό να κατέχουν μια σημαντική θέση. Κατανοώντας καλύτερα τους τρόπους με τους οποίους συγκροτούνται και λειτουργούν οι μορφές του κόσμου που μας περιβάλλει κατανοούμε βαθύτερα και κάτι από τον ίδιο μας τον εαυτό και τη θέση του στον κόσμο.

Ο κύκλος περιλαμβάνει δώδεκα διαλέξεις που αρχίζουν στις 8 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνονται στις 17 Μαΐου 2018. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη 19:00-21:00, στη Γκαλερί Μαρνέρη, στην Ακρόπολη.

Για λεπτομέρειες συμμετοχής επικοινωνήστε με την Γκαλερί Μαρνέρη
Λεμπέση 5-7 και Πορίνου, Ακρόπολη
Τηλ: 2108619488 / email: info@elenimarneri.com
Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 11:00-20:00
Τετάρτη & Σάββατο: 10:00-16:00

* * *

Αναλυτικά, το πρόγραμμα έχει ως εξής:


1 / Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018

 • ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ  /  Μια πανοραμική περιήγηση στην ευρωπαϊκή τέχνη από το 1905 έως το 1945 – Κρίσεις, αποφάσεις, καταφάσεις και αντιφάσεις

2 / Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018


3 / Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

 • ΕΞΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ  /  Από την αντικειμενική εικόνα του κόσμου στην υποκειμενική εικόνα της πρόσληψής του

  Emil Nolde, Rote und gelbe Sonnenblumen


4 / Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018

 • ΚΥΒΙΣΜΟΣ  /  Η εσωτερική εικόνα ως άθροισμα της οπτικής ψηλάφησης του κόσμου


5 / Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018

 • ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  /  Το παρόν ως μέλλον – Ο χρόνος, η κίνηση, η δράση


6 / Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

 • ΡΩΣΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ  /  Από το ατομικό στο συλλογικό / Κυβοφουτουρισμός, Σουπρεματισμός, Κονστρουκτιβισμός

El Lissitzky, Proun no 89 (kilmansvaria), c, 1925


7 / Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018

 • MONDRIAN – DE STIJL – BAUHAUS  /  Η διυποκειμενική λειτουργικότητα της μορφής

Theo van Doesburg, Composition VII (The Three Graces), 1917, oil on canvas, 85 × 85 cm, Mildred Lane Kemper Art Museum, St. Louis

 


8 / Πέμπτη 19 Απριλίου 2018

 • DADA  /  Η κατάδειξη των πολιτιστικών αντιφάσεων μέσω της καλλιτεχνικής και αντικαλλιτεχνικής πρακτικής

Hannah Hhoch, Modenschau (detail)

 


9 / Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

 • Ο GIORGIO DE CHIRICO και η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  /  Η εξάρθρωση του οικείου και η ποιητική του αινίγματος

Giorgio de Chirico, The Seer, 1914–15, oil on canvas, 89×70 cm, MoMA, New York


10  / Πέμπτη 3 Μαΐου 2018


11  / Πέμπτη 10 Μαΐου 2018

 • ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΜΟΣ  /  Η συνάντηση της εξωτερικής με την εσωτερική πραγματικότητα – Κατάδυση στον χώρο της  ψυχικής επικράτειας

Salvador Dalí, Slave Market with the Disappearing Bust of Voltaire, 1940, oil on canvas, 47 × 66 cm, Salvador Dalí Museum, St. Petersburg, Florida


12 / Πέμπτη 17 Μαΐου 2018

 • ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη 19:00-21:00, στη Γκαλερί Μαρνέρη, στην Ακρόπολη.

Για λεπτομέρειες συμμετοχής επικοινωνήστε με την Γκαλερί Μαρνέρη
Λεμπέση 5-7 και Πορίνου, Ακρόπολη
Τηλ: 2108619488 / email: info@elenimarneri.com
Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 11:00-20:00
Τετάρτη & Σάββατο: 10:00-16:00


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
%d bloggers like this: