“Μνημονιακή γλυπτική”

11 06 2012

Πεπλοφόρος

“Η εικόνα αυτή απικονίζει μια κόρη πρόκειται για ενα άγαλμα που μας δίνει την αίσθιση νεκρού. Η κόρη αποτελεί αγαλμα κατασκευασμένο από πέτρα ή γύψο. Δεν είναι χρωματισμένο ή επεξεργασμένο έργο δηλαδή δεν έχει κάποια εικαστική παρέμβαση Χαρακτηριστικό των αγαλμάτων αυτών είναι το στερεό στησιμο των μορφών, το μεγάλο τους μέγεθος γι αυτό και ονομάζονται μνημονιακή γλυπτική

(Απόσπασμα από γραπτό πρωτοετούς φοιτήτριας, χωρίς μαθησιακά προβλήματα, με ανελλιπή παρακολούθηση, διαπιστωμένη αγάπη για την ιστορίατης τέχνης  και βαθμό απολυτηρίου γενικού λυκείου 17,2. [Σημ. Εχει τηρηθεί η ορθογραφία και η στίξη του πρωτοτύπου / Οι υπογραμμίσεις είναι δικές μου])

Όπως καταλάβατε, διορθώνω γραπτά και θλίβομαι…

Advertisement

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
%d bloggers like this: