– Βιβλιογραφία

5 05 2010

Από σημέρα θα υπάρχει και μια επί πλέον σελίδα στο παρόν ιστολόγιο, με τον τίτλο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Κατά καιρούς μοιράζω στους φοιτητές και τους ακροατές μου φυλλάδια με βιβλιογραφία ή άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία για τα θέματα που συζητάμε. Μέχρι τώρα, όλα αυτά βρίσκονται διάσπαρτα σε άλλες ιστοσελίδες και αρχεία ή δεν έχουν δημοσιευθεί καθόλου. Ελπίζω ότι θα βρείτε κάτι ενδιαφέρον.

Advertisement

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
%d bloggers like this: