– Αρχιτεκτονική και ιδεολογία

7 05 2008

Αρχιτεκτονική των Ίνκα, 15ος αιώνας μ.Χ.

Όλα τα στοιχεία αρχιτεκτονικής — στους περισσότερους πολιτισμούς — είναι συνήθως κωδικοποιημένες ιδεολογίες. Ο Παρθενώνας είναι έτσι διότι θέλει να μεταδώσει αυτές τις συγκεκριμένες έννοιες: το κενό και το πλήρες, το πλάτος και το ύψος. Θέλει να μεταδώσει αυτή την αίσθηση της συμμετοχής. Ένα οικοδόμημα φτιαγμένο από ισομερώς και ισοϋψώς κατανεμημένα κομμάτια που αποτελούνται από πολλούς δακτυλίους, όπου όλα έχουν γίνει ένα. Έχω, λοιπόν, ένα οικοδόμημα το οποίο μου δίνει μια εξαιρετικά αρμονική τελική αίσθηση, η οποία αίσθηση προκύπτει από τον τρόπο που τα ίσα μέρη έχουν συνεισφέρει στο σύνολο — διότι οι κίονες είναι ίδιοι παρά τις επί μέρους διαφοροποιήσεις και τις ελαφρότατες αποκλίσεις των μεγεθών τους. Όταν οι Λουδοβίκοι χτίζουν τα ανάκτορα τους στις Βερσαλλίες αυτό γίνεται με ένα ηλιοκεντρικό σύστημα, με την έννοια ότι η βούληση και η επιταγή πηγάζουν από ένα κεντρικό σημείο και διαχέονται προς κάθε κατεύθυνση. Το Μπαρόκ το βλέπει διαφορετικά. Κάθε αρχιτεκτονική μορφή, εν τέλει, συμπυκνώνει και ενσωματώνει ιδεολογικές αναφορές.

Advertisement

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
%d bloggers like this: